ไขข้อสงสัย

คำถามคาใจ เรามีคำตอบให้ค่ะ

คำถามทั่วไป

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเรื่องการจัดส่งสินค้า และ ความรับผิดชอบในการนำส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ เนืองจากบางครั้ง อาจมีปัญหาเรื่องสินค้าที่จัดส่งไปแล้ว มีลูกค้าไม่ได้รับสินค้า สินค้าเสียหายจากขนส่ง ใตรจะเป็นผู้รับผิดชอบ

 

สำหรับลูกค้าปลีก สินค้าของทางร้านมีวิธีการจัดส่งให้ทางลูกค้าเป็นผู้เลือกดำเนินการ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ 2 วิธีคือ

  1. จัดส่งแบบลงทะเบียน วิธีนี้ค่าส่งจะถูกที่สุด คือ 40 บาท ในกรณีสินค้ากล่องเล็ก เหมาะไม่เกิน 2 กก. หากน้ำหนักเกิน จะต้องส่งแบบ EMS เพราะทาง ปณ.จะไม่รับ
  2. จัดส่งแบบ EMS วิธีนี้เริ่มต้นค่าจัดส่ง ที่ 60 บาท น้ำหนักไม่เกิน 1 กก. หากเกิน ค่าจัดส่งจะถูกคิดเพิ่ม ตามน้ำหนัก

โดยลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง

 

รอบการจัดส่งของทางร้าน

ทางร้านมีรอบในการจัดส่งสินค้า 10:00 ในแต่ละวัน จันทร์-เสาร์ ยกเว้นวันหยุดไปรษณีย์ ตัดรอบสำหรับสินค้าที่ทางลูกค้าแจ้งชำระเงินภายใน เที่ยงคืนของวันก่อนหน้า เนื่องจากทางร้านต้องจัดเตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่ง 

 

สินค้าจะส่งถึงมือผู้รับเมือ่ไหร่

สำหรับลูกค้าที่เลือกจัดส่งแบบลงทะเบียน จะใช้เวลา 3-7 วัน (แล้วแต่พื้นที่) หลังจากสินค้าถูกส่งที่ไปรษณีย์ 

สำหรับลูกค้าที่เลือกวิธีการจัดส่งแบบ EMS จะมช้เวลา ประมาณ 2-4 วัน (แล้วแต่พื้นที่) หลังจากสินค้าถูกส่งที่ไปรษณีย์

แต่จากประสบการณ์ที่ร้านค้าส่งให้ลูกค้า วิธีการจัดส่งแบบ EMS จะใช้ระยะเวลา 1-2 วัน


ความรับผิดชอบต่อสินค้า การจัดส่ง

สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

ทางร้านค้าจะรับผิดชอบในการเตรียมสินค้า ให้ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง และ ดำเนินการไปส่งให้ที่ไปรณษีย์เท่านั้น หากสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อผิดสี ผิดแบบเอง ทางร้านสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน หรือเปลี่ยนทุกกรณี  แต่หากทางร้านได้ทำการส่งผิด ผิดสี ผิดเบอร์ ทางร้านจะรับผิดชอบในการส่งให้ใหม่ โดยทางลูกค้าจะต้องดำเนินการส่งคืนสินค้าผิดกลับมาให้ทางร้าน 

 

การจัดส่งสินค้า ลงทะเบียน (Registered Mail)

การดำเนิการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ ตามวิธีการจัดส่งที่ทางลูกค้าเป็นผู้เลือก 

 

การจัดส่งแบบ EMS 

ทางร้านจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า เริมต้น 60 บาท น้ำหนักไม่เกิน 1 กก. เมื่อลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกที่จะจัดส่งแบบ EMS ทางร้านจะคิดค่าดำเนินการไปจัดส่งสินค้า และ ชำระค่าจัดส่งให้กับไปรษณีย์ เมื่อทางร้านได้ดำเนินการ ส่งพัสดุให้กับทางไปรณ๊ย์แล้ว ทางไปรษณีย์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ 

 

เมื่อเกิดปัญหากับพัสดุ ทำอย่างไร ใครรับผิดชอบ

เมื่อพัสดุไม่ถึงมือผู้รับ 

ลูกค้าสามารถนำเลขสิ่งของ ไปตรวจกับทาง webisite ไปรษณีย์เพื่อดูสถานะสินค้าที่ส่งได้

แต่หากสินค้าไม่ถึงมือผู้รับในวันเวลาที่สมควร ทางร้านจะช่วยในการประสานงานกับทางไปรษณีย์เพื่อทำการสอบถามสินค้า และ อาจช่วยทำการเคลมกับทางไปรษณีย์ ซึ่งปกติทางไปรษณีย์จะมีวงเงินรับผิดชอบไม่เกิน สำหรับพัสดุที่จัดส่ง

ตามมูลค่าจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท สำหรับกรณีจัดส่งแบบลงทะเบียน

ตามมูลค่าจริงแต่ไม่เกิน 2000 บาท สำหรับกรณีจัดส่งแบบ EMS

ซึ่งหากสินค้ามีมูลค่าเกิน จำนวนวงเงินประกัน ทางลูกค้าจะได้รับเท่ากับวงเงินสูงสุดของการประกันแต่ละวิธี

แต่หากสินค้าที่ลูกค้าสั่งและมีมูลค่าสูง สามารถเพิ่มวงเงินประกันสำหรับขนส่ง ทางไปรษณีย์ก็มีบริการซื้อประกันเพิ่มได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

พัสดุเสียหาย

เมื่อพัสดุถึงมือผู้รับแต่หากกล่องบุบเสียหาย ให้ทำการตรวจสภาพสินค้าภายในกล่องก่อนการเซ็นต์รับ เพราะเมื่อพบว่ามีสินค้าเสียหายก็จะสามารถเคลมกับทางไปรษณีย์ได้ ในวงเงินไม่เกินตามจำนวนวิธีการจัดส่ง ซึ่งทางไปรษณีย์จะเป็นผู้จ่ายค่าสินค้าเสียหายให้โดยตรง 

หากมีข้อสงสับในเรื่องการจัดส่งไปรษณีย์สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1545 สายด่วนไปรษณีย์


 

 

 

 

ถูกถามกันมาเยอะมากว่า ของทางร้านแท้หรือเปล่า 


Admin: สินค้าของทางร้านเป็นสินค้าแบรนด์แท้ จากช็อบเกาหลี ไม่ใช่ ช็อปไทยนะคะ ส่วนราคาถูกว่าช็อบ อาจเพราะช็อบเค้ามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในเรื่อง คชจ.จ้างพนักงาน ค่าเช่าร้าน และ อื่น ๆ ทำให้ราคาสินค้าต่างกันด้วยค่ะ แต่ถ้าใครเคยไปซื้อที่เกาหลีแล้วจะรู้ว่าราคาเป็นอย่างไรนะ

Powered by MakeWebEasy.com